Hvad kan vi hjælpe med?

I har knoklet med jeres strategi. Den er færdigforhandlet, godkendt og flot sat op, så alle kan tilgå den og læse om jeres ambitioner. Og nu skal den oversættes. Ikke til nationalsprog, men til lokal virksomhedslingo og fagrelevante termer. Denne oversættelse kræver kulturforståelse og evnen til at lytte til nysgerrige spørgsmål, der måske lyder kritiske – så den konstruktive information, der gemmer sig, kommer frem i lyset.

Vi kan hjælpe med en række opgaver, der hjælper jeres strategi til at leve i hverdagen, og her kan du læse et udsnit.

Skriv til Katrine Grønne eller Charlotte Kongsted for at høre mere.

Implementering af strategi
Pris efter aftale

Implementering af strategi sker i den konkrete handling og anledning, og særligt dialogen med medarbejder og samarbejdspartnere er vigtig. Vi nyder at have den direkte kontakt med alle medarbejdergrupper, og særligt dem der sidder længst fra ledelsen. Det kan fx være ved at følge medarbejderne i deres hverdag og på den måde kunne konkretisere deres rolle i strategiarbejdet. Vi sætter en ære i at understøtte ledelsens budskaber overfor medarbejderne, og på lige vilkår sikre et tilbageløb fra medarbejderne og deres erfaringer i hverdagen til ledelsen.

Vi har en række konkrete formater, der understøtter dette fx medarbejderworkshops, udvikling af rolle- og handlingsbeskrivelser og sparringsmøder.

Pris efter aftale
Den konkrete formidling af strategi
Pris efter aftale

Jeres strategi og implementering er i fuld gang, og nu skal de helt konkrete produkter også sættes i spil, for det er her, I løbende giver en status til medarbejdere og samarbejdspartnere.  Den gode formidling har øje for kadence, budskab, tone, grafisk identitet og formål – altid med den rette balance mellem overblik og detalje Denne opgave tager tid og bør prioriteres både internt på fx intranettet og eksternt på fx LinkedIn.

Formater er der nok af fx explainer-videoer, præsentationer eller vores favorit det skrevne ord som fx en leder, kronik eller et opslag.

Pris efter aftale
Den bæredygtige vinkel
Pris efter aftale

Vi identificerer jeres styrkepositioner inden for bæredygtighed og konkretiserer det i en detaljeret aktivitetsplan. Den sikrer, at de enkelte produkter bidrager til virksomhedens strategiske ambitioner for bæredygtig udvikling. Vi samler virksomhedens bæredygtighedsfortælling i reportageserier, eksempel-kataloger, pixi-bøger, kampagner og andre relevante formater.

Pris efter aftale
Facilitering
Pris efter aftale

Der kan være mange anledninger, hvor det er en støtte at få en ekstern rådgiver til at facilitere. Det kunne være ved interne møder, events, workshops og konferencer både for medarbejdere, faglige netværk og bestyrelser. Charlotte og Katrine har begge erfaring med rollen som facilitator, og som en tidligere workshopdeltager har sagt: ”Det er aldrig kedeligt, når I er på!”.

Pris efter aftale
Klippekort 

Med et klippekort får du x antal timer til en fast pris, som du kan bruge løbende og på et eller flere projekter eller opgaver.