Bæredygtighed som organisationsudvikling

På Roskilde Universitet var Grønne projektleder på udvikling af bæredygtighedsindsatsen, så den byggede på og understøttede konkret handling med respekt for organisationens kerneydelse. Det måtte ikke kun blive en kommunikationsøvelse. Derfor var første vigtige aktivitet at gå ud i organisationen og trække på de mange kompetencer som især er at finde i forsknings- og uddannelsesmiljøet samt drift-enheden.

Læs mere