Profilbillede

Tættere på ligestilling med rekrutteringskampagne

”Vi fik hjælp til en særlig rekrutteringsindsats, som skulle hjælpe med at øge diversiteten i censorkorpset. Gennem målrettet anvendelse af sociale medier nåede vi ud til ansøgere, vi normalt ikke ville nå ud til. Samarbejdet kom op at køre på kort tid og vi oplevede en effektiv og fokuseret indsats fra Kongsted+Grønne.”

– Klaus Lynbech, sekretariatschef, De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Hos De Erhvervsøkonomiske Censorkorps er ligestilling på dagsordenen. Så ved seneste rekrutteringsindsats lød målet på en markant forøgelse af kvindelige ansøgere. Læs, hvordan vi bidrog til en indsats som på lidt over en måned resulterede i cirka en tredjedel nye kandidater, heraf knap 200 nye kvindelige ansøgere.

I efteråret 2021 stod De Erhvervsøkonomiske Censorkorps overfor en stor opgave. De skulle genbesætte alle deres censorstillinger med et særligt fokus for øje. Kønsfordelingen blandt de erhvervsøkonomiske censorer skulle balanceres, og der var ønske om, at størstedelen af de nye ansøgere var kvinder.

Sekretariatschef Klaus Lynbech rakte ud til Kongsted+Grønne med et ønske om en enkel og hurtigt eksekveret rekrutteringskampagne på sociale medier. Ambitionerne var høje, og deadline kort, så vi trak i arbejdstøjet og udarbejdede hurtigt en strategi og plan.

Hurtig eksekvering

Kun en uge efter første planlægningsmøde med Klaus Lynbech var vi i luften med et jobopslag, ny tekst til hjemmesiden, målrettet og betalt annoncering på sociale medier samt et ambassadørbrev til daværende censorer med opfordring til at række ud til potentielle ansøgere.  I de følgende uger lagde vi 15 opslag på LinkedIn og Facebook i form af enten videoer, citatbilleder eller billeder fra ’censorsituationer’, lige som vi besvarede henvendelser og greb vigtige muligheder, der løbende opstod i kommentarfeltet.

Citat fra interview med censor

Eksempel på kommentar der blev omsat til opslag

Valg af målgruppe og budskab

Den primære målgruppe var kvinder med en erhvervsøkonomisk uddannelse og min. 10 års erhvervserfaring. Budskabet måtte dog ikke blive så skarpt, at andre kvalificerede ansøgere afholdt sig fra at søge – balancen skulle holdes. Derfor fastholdt vi fokus på ’rollen som censor’, hvad opgaven kræver af ansøgeren, og at nye censorer ’klædes på til opgaven’.

Godt i mål

I løbet af 4 ½ uge kom vi i mål med den ønskede fordeling af ansøgere. Vi havde en ambition om 25 % nye ansøgere og løb i mål med 32 %, hvor der var flere kvinder end mænd blandt de nye ansøgere.