B-H_dk-sjs logo

Videoproduktioner med afsæt i stærk identitet

”På Skt. Josefs skole har vi rigtig mange spændende anledninger, som vi gerne vil forevige og fortælle om. Og så er det rart med en samarbejdspartner, som kender os, kommer med løsninger og træder til med kort varsel – det er fantastisk at arbejde med professionelle.”

–        Hanne Legaard, viceskoleleder på Skt. Josefs Skole.

Værdigrundlaget som det centrale

Da Skt. Josefs Skole satte sig for at sætte mere fokus på deres sociale medier ved hjælp af videoer, var denne ramme en vigtig markør for succes, og det har været den røde tråd i de produkter Kongsted+Grønne har leveret til skolen. Uanset om det har været en rekrutteringskampagne for 0. klasse, særlige begivenheder i den internationale skole eller en præsentationsvideo for 10. klasse har budskabet om fællesskab og faglighed været i højsædet.

Skarp proces giver skarpt produkt

Hver gang vi er påbegyndt en ny videoopgave for Skt. Josefs Skole har tydelig rammesætning været første skridt. Derfor laver vi tidligt en beskrivelse af opgaven, formålet, rammer for leverancen samt en tydelig budskabsformulering. Når det er på plads, laver vi spørgeguide eller manuskript, så vi også i konkretiseringen er helt enige om opgaven. Derefter går vi til produktionen og første filmedag, og endelig et godt produkt med tydeligt budskab. Resultatet er blevet en række videoer med forskellige formål med samme identitet og budskabsramme.

Skt. Josefs Skole – Hverdagen i 0. klasse.


Om Skt. Josefs skole

Skt. Josefs Skole er en katolsk privatskole i Roskilde, der fører elever fra 0. klasse til 10. klasse. Skolen har desuden en international afdeling med mere end 40 nationaliteter. På skolen står fællesskabet over individet, ligesom karakterdannelse, lighed og ledelse fremhæves som stærke værdier og retningsgivere i hverdagen. Dette stærke værdisæt er en integreret del af Skt. Josefs Skoles identitet, og det er et ønske, at elever, forældre og ansatte på Skt. Josefs Skole kender og forstår dette som et fælles udgangspunkt for både hverdagen og fagligheden.

Skt. Josefs Internationale Skole