mnv bolig neg

Godt i gang med bæredygtighed

”Jeg var nok lidt bekymret for, at det hele bare blev til en masse ord og snak. Men det forløb, vi var igennem i de tre workshops, var virkelig en øjenåbner for mig i forhold til, hvor altafgørende vigtigt det er, at alle er med – at alle kommer til orde. Det, at vi nu er enige om, hvad vi mener, og hvor vi gerne vil hen – det er det, der gør forskellen. Det er derfor, vi nu står med en bæredygtighedsfortælling, som vi reelt kan bruge som et værktøj. Et værktøj, vi kan styre efter, når vi skal prioritere opgaver og indsatser fremadrettet”.


– Maja Hansen, organisationsformand i MNV Bolig.

Hos MNV Bolig er man ikke i tvivl – fremtiden kræver, at vi har fokus på bæredygtighed. Men hvad er bæredygtighed, hvad er vores særlige bidrag som boligorganisation, og hvordan kommer vi i gang?

Det var udgangspunktet, da organisationsbestyrelsen i januar 2022 indgik et samarbejde med Kongsted+Grønne for at komme ”Godt i gang med bæredygtighed”.  Et forløb, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål, og som Kongsted+Grønne har udviklet i samarbejde med tidligere formand for Folketingets 2030-panel, Steen Hildebrandt.

Tid til refleksion
Refleksion, dialog og fælles fodslag i bestyrelsen

Muligheder og konkret handling

MNV Bolig er en almen boligorganisation med 1535 familie-, ældre- og plejeboliger fordelt i kommunerne Holbæk, Frederikssund, Kalundborg, Lejre og Ringsted, og i deres seneste strategi blev deres ambitioner inden for bæredygtighed for første gang sat på papir.

Men én ting er at sige ja til bæredygtighed, noget andet er fokusere på mulighederne, blive enige om det vigtigste og gøre det muligt at handle konkret.

Et komplekst emne gjort enkelt
Grønne giver overblik over et komplekst emne
Godt materiale sikrer forankring
Materiale udviklet til lejligheden

Tre workshops for fælles forståelse

I løbet af tre grundige workshops arbejdede organisationsbestyrelsen og en række videns-personer sammen for at koble FN’s Verdensmål og de muligheder, der er inden for bæredygtighed med MNV Boligs vision om at “arbejde på at sikre gode, sunde boliger med størst mulig frihed for den enkelte.”

De tre workshops skabte fælles forståelse og satte organisationsbestyrelsen i stand til at formulere en fælles bæredygtighedsfortælling med deres ambitioner inden for tre overordnede temaer. Derudfra blev der så prioriteret en række fokusområder, der kunne guide til helt konkret handling.

Gode diskussioner
Gode diskussioner sikrer kloge beslutninger

Handling er hos medarbejderne

Gennem hele forløbet var der stor bevidsthed om, at den konkrete handling ligger hos medarbejderne, og derfor takkede organisationsbestyrelsen ja til en fjerde workshop for personalet i MNV Bolig. Her blev medarbejderne introduceret til bestyrelsens arbejde, men endnu vigtigere fik medarbejderne mulighed for at byde ind med konkrete løsningsforslag.

Resultatet af den fokuserede proces er, at MVN Bolig nu har en fælles forståelse omkring deres ambitioner og et katalog over en række handlinger, der understøtter strategien. Og dermed er godt i gang med bæredygtighed.

Læs mere om forløbet hos Domea.dk