Sammen skaber vi...

Fremtidens kommunikatører

Nyuddannede akademikere er vigtige bærere af ny viden og er engagerede katalysatorer for en bæredygtig samfundsudvikling - alligevel kæmper de med at få deres første job. Det kan I og vi gøre noget ved sammen.

I Kongsted+Grønne har vi udviklet et nyt koncept, der bidrager til at nedbringe dimittendledigheden ved at skabe jobs til nyuddannede.

Vi puljer kommunikationsopgaver, så de tilsammen udgør en fuldtidsstilling for en ledig, nyuddannet akademiker, og lader det danne grundlag for et fokuseret ‘graduate-forløb’ inden for kommunikation. Kandidaten er ansat hos Kongsted+Grønne fra dag ét, og vi forventer en samfundsmæssig gevinst på 270.000 kr. pr. kandidat om året.

Hvad er problemet?

Tallene taler for sig selv. Nyuddannede akademikere kæmper for at komme i job, og problemet stiger. Det er dyrt for samfundet, der ’finansierer’ de ledige. Virksomheder går glip af vigtig viden og af de nyuddannedes potentiale som vækstkatalysatorer.  Og den nyuddannede betaler en høj pris for den usikre tilværelse som ledig – både socialt og økonomisk.

Op mod 47 % oplever stress i forbindelse med ledighed

(Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2017)

Hvad er løsningen?

I vores koncept Fremtidens Kommunikatører bliver kommunikation en del af løsningen. Mange akademikere forfølger en fremtid som kommunikatører, men mangler den praktiske erfaring. Mange virksomheder sender kommunikationsopgaver ud af huset, men de har ikke opgaver eller økonomi til at etablere en fuldtidsstilling.

Vi bygger bro mellem kandidater og virksomheder gennem konkret opgaveløsning. Og sådan skaber vi sammen fremtidens kommunikatører.

Illustration af forretningsmodel: Nyuddannede + Kommunikationsopgaver = Fremtidens kommunikatører

73 % af adspurgte arbejdsgivere i AJKS’ rekrutteringsanalyse fortæller, at de benytter sig af freelance-arbejdskraft, og hele 23 % fortæller, at det typisk drejer sig om opgaver inden for kommunikation.

Hvordan gør vi præcis?

Vi ved, at nyuddannede akademikere kan noget helt særligt, men vi skal bruge deres forudsætninger mere systematisk for at få fuldt udbytte. Vi ved også, at mange nyuddannede er usikre på deres kompetencer og på arbejdsmarkedets behov – og denne usikkerhed vokser under ledighed.

Derfor tager vi usikkerheden væk og ansætter den nyuddannede i et to-årigt forløb, hvor de udvikler sig, mens de løser konkrete opgaver.

Vi arbejder med fire fokusområder for vores konsulenter, som understøtter den gode udvikling.

Kompetent sparring og kvalitetssikring under ledelse af erfarne kommunikatører. Vi lægger vægt på, at kandidaterne opnår fortrolighed med bl.a. redaktionelt arbejde, digital koordinering og eventplanlægning.
De nyuddannede har dyrebar specialviden, der kun venter på at blive omsat, og kompetencerne er der, selvom jobbet ikke er landet. Den sætter vi i spil i opgaveløsning.
Det kræver en vis indsigt at begå sig godt på en arbejdsplads. Man skal kunne samarbejde, argumentere for sin vinkel, se muligheder og handle på dem, overholde deadlines og forstå hvad ‘problemet’ er, ligesom der er en række temaer som bæredygtighed og digitalisering, som en kommunikatør bør have grundigt kendskab til.

Når vi ansætter en kandidat, vil det som udgangspunkt være en nyuddannet akademiker, som endnu ikke har haft et arbejde. En vigtig del af forløbet går på at forberede kandidaterne til det kommende arbejdsmarked fx ved at opsamle deres erfaringer i et portfolio og opbygge et netværk.

Løbende udvikling og test af konceptet

Vores koncept 'Fremtidens Kommunikatører' sikrer, at konsulenterne oparbejder erfaring inden for de kompetenceområder, som efterspørges af virksomhederne. Konceptet udarbejdes i samarbejde med relevante aktører inden for forskning og blandt praktikere, nyuddannede og studerende. Derigennem sætter vi en ramme for, hvad ’to års erfaring’ består af, og hvordan vi understøtter konsulenternes udvikling og brobygning til arbejdsmarkedet bedst muligt.

Prototypen for ‘Fremtidens Kommunikatører’ udarbejdes i løbet af 2021, og vi forventer at ansætte den første kandidat i august 2021.

Vigtige gevinster

Fordelene ved 'Fremtidens Kommunikatører' er mange. Den helt indlysende er, at vi får skabt arbejdspladser og får en nyuddannet godt i gang med arbejdslivet. Derudover bliver der skabt konkret værdi på flere niveauer, hver gang vi løser en opgave. Den nyuddannede omsætter sin viden til praksis, og kunden får løsninger af høj kvalitet til en god pris. Hver gang vi skaber en arbejdsplads til en ledig, nyuddannet akademiker er der stor økonomisk værdi for samfundet.

Beregn selv den økonomiske samfundsgevinst i den sociale beregner.

Eksempel: De nyuddannede kommer fra dagpengeydelse. Kongsted+Grønne tilbyder den nyuddannede en startløn på 30.000 kr. inkl. pension. Samfundsgevinst: 270.000 kr.