RUC_BLACK_CMYK

Formidling af RUC’s uddannelsesmodel

Roskilde Universitets pædagogiske model ’Problemorienteret Projektlæring’ (PPL) er en forskningsbaseret tilgang og ramme for læring, som kobler direkte til det som refereres til som ’det 21. århundredes kompetencer’. PPL er en vigtig del af RUC’s kernefortælling og for den strategiske udvikling af universitetet. Så hvordan gør man den omfattende forskning og pædagogiske model til en fælles hverdagsreference, der enkelt forklarer essensen af de syv principper, som modellen består af, samtidig med at de erhvervsrettede kompetencer, som udvikles og trænes undervejs, bliver tydeliggjort? 

Det korte svar er gennem konkretisering og samarbejde. 

På Roskilde Universitet var Grønne projektleder på den konkretiseringsøvelse, som skulle få PPL ind i det RUC’ske hverdagsvokabular, men som med strategisk implementering generelt er det en gruppeopgave at lykkes med det – præcis som RUC’s PPL-princip nr. 6 foreskriver. 

I tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen, undervisnings- og forskningsmiljøet, ledelsen og studerende blev nuancerne udfoldet, hverdagsbrugen undersøgt, og kompetencerne formuleret. Og et udpluk af enkle og konkrete produkter blev udarbejdet til at understøtte den fælles fortælling og ambassadørbårne formidling: 

  • Korte beskrivelser af de syv principper sat op i et enkelt format
  • Et ’plussumsspil’, der satte oversatte til konkrete kompetencebeskrivelser
  • Yderligere skærpelse til én sætning som kunne ’kampagnes’ til plakater og SoMe-formater
  • Publikationen ”RUC on the go”, hvor ovenstående produkter også fremgår, som del af beskrivelsen af RUC