RUC_BLACK_CMYK

Dialogværktøj: strategiforståelse

Roskilde Universitet introducerede i 2020 en ny strategi, som skulle række 10 år frem “RUC Strategi 2030: Interconnected”. Så hvordan gør man en så langsigtet strategi til hverdag? Det går gennem medarbejdernes daglige kobling af strategien til deres egne projekter og opgaver – og her er mindre formater til hverdagsbrug hjælpsomme. 

Sammen med den kampagneansvarlige i RUC’s kommunikationsafdeling tog Grønne afsæt i den brede, inddragende proces, der havde været på tværs af universitetet omkring strategien. I et værdifuldt parløb udforskede de forskellige måder at koble de strategiske pejlemærker på, for derigennem at tydeliggøre de mange forbindelser og muligheder for samarbejde på tværs af RUC, som strategien lagde op til.

Det resulterede i en præsentation af strategien i en one-pager, som ikke skulle læses i rækkefølge, men tværtimod skulle anses som navigationspunkter, som den enkelte medarbejder kunne koble egen rolle og projekter til. En one-pager der kunne understøtte en strategisk dialog ved projekt- og samarbejdsmøder, så strategien blev del af hverdagen og den fælles opgaveløsning.