Tættere på ligestilling med rekrutteringskampagne

”Vi fik hjælp til en særlig rekrutteringsindsats, som skulle hjælpe med at øge diversiteten i censorkorpset. Gennem målrettet anvendelse af sociale medier nåede vi ud til ansøgere, vi normalt ikke ville nå ud til. Samarbejdet kom op at køre på kort tid og vi oplevede en effektiv og fokuseret indsats fra Kongsted+Grønne.” – Klaus Lynbech,…

Læs mere

Bæredygtighed som organisationsudvikling

På Roskilde Universitet var Grønne projektleder på udvikling af bæredygtighedsindsatsen, så den byggede på og understøttede konkret handling med respekt for organisationens kerneydelse. Det måtte ikke kun blive en kommunikationsøvelse. Derfor var første vigtige aktivitet at gå ud i organisationen og trække på de mange kompetencer som især er at finde i forsknings- og uddannelsesmiljøet samt drift-enheden.

Læs mere

Netværk og nyuddannede

Netværk er vigtigt for at kunne begå sig i kommunikationsbranchen og holde sig opdateret på nye tendenser. Og for nyuddannede er det en vigtig vej til at få foden ind på arbejdsmarkedet. K1 Kommunikationsforening ønsker blandt andet at være platform for, at nyuddannede kommunikatører kan oparbejde et netværk, som kender den enkelte dimittends særlige styrker,…

Læs mere

Formidling af RUC’s uddannelsesmodel

Roskilde Universitets pædagogiske model ’Problemorienteret Projektlæring’ (PPL) er en forskningsbaseret tilgang og ramme for læring, som kobler direkte til det som refereres til som ’det 21. århundredes kompetencer’. PPL er en vigtig del af RUC’s kernefortælling og for den strategiske udvikling af universitetet. Så hvordan gør man den omfattende forskning og pædagogiske model til en…

Læs mere

Dialogværktøj: strategiforståelse

Roskilde Universitet introducerede i 2020 en ny strategi, som skulle række 10 år frem “RUC Strategi 2030: Interconnected”. Så hvordan gør man en så langsigtet strategi til hverdag? Det går gennem medarbejdernes daglige kobling af strategien til deres egne projekter og opgaver – og her er mindre formater til hverdagsbrug hjælpsomme.  Sammen med den kampagneansvarlige…

Læs mere