RUC_BLACK_CMYK

Bæredygtighed som organisationsudvikling

”Jeg har samarbejdet med Katrine om styrkelsen af universitetets bæredygtighedsprofil. Katrine har været en fortrinlig samarbejdspartner, som evner at kombinere stærk kommunikationsfaglighed med organisatorisk indsigt – og en stærk og nytænkende løsningsorientering. Resultatet var markant organisatorisk oprustning (roller, rutiner), bedre kommunikation og styrket fælles fokus – hele tiden med fokus på at tingene skal virke i hverdagen. Det har været en fornøjelse.”

– Peter Kjær, Prorektor, Roskilde Universitet

Bæredygtighed er en grundlæggende del af Roskilde Universitet og har været det allerede, før ordet blev hvermandseje. Aktiviteter for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed rækker mange år tilbage, og både inden for forskning, uddannelse og samarbejder ligger samfundsansvar som fælles målsætning.

Så da en ny strategi skulle tegnes, var det helt naturligt at lægge kræfter i at styrke bæredygtighedsprofilen. I ’RUC Strategi 2030: Interconnected’ er bæredygtighed skrevet endnu tydeligere frem flankeret af ønsket om at bygge på RUC’s særkender og styrker. 

Handling med respekt for kerneydelsen

På Roskilde Universitet var Grønne projektleder på udvikling af bæredygtighedsindsatsen, så den byggede på og understøttede konkret handling med respekt for organisationens kerneydelse. Det måtte ikke kun blive en kommunikationsøvelse. Derfor var første vigtige aktivitet at gå ud i organisationen og trække på de mange kompetencer som især er at finde i forsknings- og uddannelsesmiljøet samt drift-enheden.

I dette samarbejde blev der udarbejdet en stærk ramme for det videre arbejde og en overordnet kortlægning, der gjorde det enkelt at få overblik over aktiviteter, nøglepersoner og ambassadører, muligheder og udvikling.

‘Vidste du…’: En enkel oplysningskampagne om bæredygtighedstiltag til sociale medier

Internt samarbejde – en drivkraft for handling

Et tæt samarbejde med topledelsen, kommunikation- og rektorsekretariatet og campus-enheden sikrede, at interessante eksempler blev videreformidlet i konkrete produkter. Dermed blev viden fastholdt, bredt ud og overført til nye aktiviteter fx i forbindelse med strategiimplementering og fintuning af innovationsarbejdet.

Dermed blev bæredygtighed ikke kun et mål og en aktivitet, men et konkret værktøj til organisationsudvikling, der virker i hverdagen.

Det brede samarbejde resulterede desuden i meget konkrete formater fx: