Bæredygtighed og samarbejde

I Kongsted+Grønne er bæredygtighed en helt integreret del af vores forretning. Vores mission er at skabe jobs og sikre, at alle får en chance – og det er en helt grundlæggende katalysator for at bidrage til den bæredygtige udvikling.

Du kender sikkert til verdensmålene, men kender du det gennemgående princip om ikke at lade nogen tilbage - Leave No One Behind? Dette princip er godt, for det går på tværs af alle målene og giver os alle en opgave og en mulighed for at bidrage positivt til vores verden.

Professor, Ph.D. Steen Hildebrandt giver her sin vinkel på, hvorfor vores arbejde og din opbakning er vigtig.

Verdensmål i Kongsted+Grønne

I Kongsted+Grønne tager vi ikke udgangspunkt i et verdensmål – vi tager udgangspunkt et problem. Det problem har både direkte og indirekte indflydelse på en række verdensmål. Problemets påvirkning af ét verdensmål, indleder en dominoeffekt, som påvirker andre verdensmål. Denne dynamik er gældende for de fleste udfordringer, og denne gensidige påvirkning på tværs af verdensmål er en vigtig, men nogle gange overset faktor. Derfor vælger vi at sætte problemet i centrum, når vi beskriver vores bidrag til FN’s Verdensmål.

Problemet, som vi arbejder med, er dimittendledighed! Alene i København er der over 8.000 jobsøgende, nyuddannede akademikere. Dygtige mennesker med stærke kompetencer, som drømmer om at bidrage aktivt og positivt til arbejdsmarkedet. Men arbejdsmarkedet efterspørger ofte erfaring og tilbage står dimittenderne med et paradoks.

Intet job = ingen erfaring. Ingen erfaring = intet job.

Konsekvenserne er store og det er her verdensmålene kommer ind. Dimittendledighed er nemlig et problem, der starter en ond cirkel. Uden et godt job kan du ikke bidrage til økonomisk vækst, din erfaringsudvikling går i stå, du mærker uligheden vokse mellem dig og dem med job, og du begynder at tvivle på dig selv og du mistrives – du får måske endda ledighedsstress. Heldigvis virker konsekvenserne også med omvendt fortegn. Når du kommer i job, trives du, din udvikling sættes i gang, du er godt i gang med arbejdslivet og kan mærke at bidrage til samfundet.

Bæredygtighedshjul
Kongsted+Grønnes bæredygtighedshjul (illustration af Anne-Mette Hal Werner)

Følg hjulet rundt, og du vil se, hvordan verdensmålene påvirker hinanden negativt eller positivt afhængig af hvilket fortegn, du sætter først...

Du sender 100-vis af ansøgninger uden held. Alle vil have nogen med mindst 2 års erfaring, men du er nyuddannet – så du må nøjes med afslag.

Du får ikke den træning og udvikling, du har brug for til at navigere klogt på arbejdsmarkedet.

Du begynder at tvivle på dig selv, modløsheden sætter sig. Måske får du symptomer på ledighedsstress.

Du mærker, at mulighederne bliver færre, og at du sakker bagud i forhold til dine venner, der har fået job.

Heldigvis virker dominoeffekten også med omvendt fortegn. Særligt hvis den sættes i gang gennem partnerskaber på tværs af sektorer...

En sej arbejdsgiver giver dig chancen, og du lander dit første job.

Du lærer noget nyt hver dag og viser den store værdi, som nyuddannede kan bidrage med.

Din selvtillid vokser, du trives i arbejdslivet og glæder dig til fremtiden.

Din løn følger dit uddannelsesniveau, og du mærker, at du er del af en positiv bevægelse - sammen med alle andre i job.

Det har direkte kobling til verdensmålene for bæredygtig udvikling. Og ét er i særdeleshed interessant. Verdensmål 17 – partnerskaber for handling, er nemlig et katalysatormål, der kan sætte gang i positive bevægelser. Samarbejde er netop et vigtigt element i vores forretningsmodel. For det er sammen med virksomheder, universiteter, kommuner, jobcentre og de mange andre vigtige aktører som arbejder med dimittendledighed, at vi bidrager til løsningen af problemet. Og skubber til verdensmålenes positive domino-effekt.

I Kongsted+Grønne er vores sociale mission vores altoverskyggende formål. Vi gør, hvad vi gør for at skabe jobs og udfolde nyuddannede akademikeres muligheder på jobmarkedet. Midlet og vores finansieringskilde er kommunikationsopgaverne. Derfor ER vi i Kongsted+Grønne vores bæredygtige mission – helt uden gradbøjning.